Home > O nás

Obchodní podmínky

Provozovatel

Pavel Kortus
IČO: 74446657
DIČ: CZ7512292337
U Vodárny 611
Nový Bor
473 01


Obecné informace

Seskoky-tandemy jsou poskytovatelem služeb,které je možné objednat prostřednictvím webových stránek www.seskoky-tandemy.cz a dále potom pomocí emalu nebo telefonicky. Smluvní vztah vzniká zaplacením vybrané služby a obdržení dokladu o zaplacení a dárkového poukazu. Smluvní vztah zaniká provedením služby v plném rozsahu vůči zákazníkovi a případně stornováním dané služby. Objednáním a zaplacením služby zákazník potvrzuje že si přečetl obchodní podmínky souhlasí s nimi.


Objednávky a rezervace služeb

Objednávky služeb mohou být provedeny webovými stránkami, emailem nebo telefonicky. Rezervace termínů pro tandemové seskoky a parašutistický výcvik je popsána na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz Rezervace se provádí po dobu planosti dárkového poukazu, která je na něm vyznačena. Po uplynutí doby platnosti poukazu je možné poukaz prodloužit o následující dobu platnosti 12 měsíců za poplatek 500,-Kč. Zarezervováním dané služby se Seskoky-tandemy zavazují k uskutečnění dané služby v rezervovaném termínu, rozsahu, kvalitě s výjimkou vyšší moci(počasí,technická závada atd.)


Doba platnosti dárkového poukazu

Platnost dárkového poukazu pro jednotlivé služby kde je tato nabídka uvedena je časově omezena od data vydání a zakoupení poukazu do konce jeho platnosti uvedené na poukazu. O jednotlivých termínech kde je možné službu(seskok,výcvik) provést bude zákazník informován prostřednictvím webových stránek www.seskoky-tandemy.cz, emailem nebo telefonicky po vzájemné komunikaci.


Služby

Jednotlivé služby a jejich průběh jsou popsány na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz. Služby zahrnující seskoky padákem a výcviky jsou poskytovány v souladu s předpisy Uřadu pro civilní letectví České republiky ( www.ucl.cz ), výcvik je prováděn dle platných směrnic Uřadu procivilní letectví a organizace United States Parachute Association ( www.uspa.org ) Pravidla pro létání ve větrném tunelu dle pokynů provozovatele. Osvědčení o provozování obchodní činnosti, výcviku,licencí je možné kdykoliv na požádání předložit. Naší prioritou je maximální bezpečnost pro veškeré uvedené služby.


Omezení pro jednotlivé služby

Z důvodu vyšších požadavků na zdravotní stav, věk a váhy mají určité služby určitá omezení která jsou popsána v nabídce na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz V případě tandemového seskoku vyplňuje zákazník revers že se cítí zcela zdráv, nepotápěl se v uplynulých 24 hodinách a je schopen seskoku na vlastní zodpovědnost. V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz


Bezpečnost a sledování seskoků diváky

Všechny osoby, které se zúčastňují leteckého provozu jsou povinny dodržovat vnitřní řád letiště, pokyny Řídícího seskoků, Vedoucího letového provozu a pohybovat se v místech určených pro veřejnost. V případě nevhodného chování nebo opakovaného porušení bezpečnostních předpisů budou z letiště vykázány. Osoby,které se aktivně zúčastňují tandemových seskoků, seskoků,výcviku a létání ve větrném tunelu nesmí být v žádném případě pod vlivem alkoholu a psychotropních a návykových látek.
Seskoky padákem zákazník podstupuje na vlastní zodpovědnost. Pojištění jak pro základní výcvik, IAAF, AFF je možné sjednat individuálně. Zákazník bude informován o možnostech pojištění jeho osoby během výcviku. Tandemové seskoky s pasažérem jsou pojištěny proti pojistné události vůči třetí osobě.


Stornování služeb

Zákazník může vrátit dárkový poukaz během celé jeho platnosti (tj.od data vydání 12 měsíců). Seskoky-tandemy si účtují storno poplatek ve výši 1000,- Kč.(Veškeré dárkové poukazy jsou přenosné na třetí osobu). Zbytek peněz bude zákazníkovi převeden zpět na jeho osobní účet. V případě zrušení služby zákazníkem v době kratší než 48 hodin před zarezervovaným termínem a v případě že poskytovatel služby není schopen službu přesunout na jiný termín bez toho aniž by vznikly více náklady poskytovatele je dárkový poukaz na uvedenou službu stornován bez nároku vrácení peněz zákazníkovi. Poskytovatel služeb má právo zrušit objednanou a zarezervovanou službu v době kratší než 48 hodin před zarezervovaným termínem, v případě vyšší moci (počasí, technická porucha atd.)Zákazník bude neprodleně informován o zrušení objednané služby. Seskoky-tandemy domluví se zákazníkem náhradní termín dané služby. Seskoky-tandemy nejsou zodpovědny za náklady se zrušením služby z důvodů vyšší moci.


Ceny služeb

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Popis cen jednotlivých služeb je proveden u jednotlivé služby na webových stánkách www.seskoky-tandemy.cz Ceny dárkových poukazů za jednotlivé služby jsou na základě dohody zakazníka a dodavatele.

Ceny poukazů zakoupené přímo na letišti se mohou lišit od cen platných při nákupu na internetu.


Záruky

Seskoky-tandemy jsou zodpovědny za kvalitu a bezpečnost uvedených služeb na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz Seskoky-tandemy je provozovatel uvedených služeb na základě živnostenského oprávnění, licencí,oprávnění Uřadu pro civilní letectví. Nejsme zprostředkovatelé.


Doručení dárkových poukazů

Dárkové poukazy jsou doručovány zásilkovými společnostmi a Seskoky-tandemy neručí za zpožďění doručení dárkového poukazu. Je-li dárkový poukaz poškozen, není platný a je potřeba provést reklamaci u Seskoky-tandemy. Dodavatel služeb nenese zodpovědnost za ztrátu nebo krádež dárkového poukazu. Dárkový poukaz je zúčtovatelný s razítkem a podpisem a je dodáván včetně dokladu o zaplacení dané služby.


Reklamace služeb

V případě reklamace služby zákazník neprodleně nahlásí daný problém na kontaktní informace, které najede na webových stránkách www.seskoky-tandemy.cz nebo písemně. Po vyhodnocení reklamace bude zákazník včas informován o dalším postupu a zjednané nápravě ke spokojenosti všech zúčastněných.

Máte na nás dotaz? Napište nám!

Naši partneři

Sociální sítě


Tandemový seskok Facebook Tandemový seskok YouTube

Nejsme zprostředkovatelé, ale přímí poskytovatelé služeb, veškerá komunikace probíhá přímo s námi, stejně tak i veškeré seskoky.

Zákaz kopírování obsahu webových stránek www.seskoky-tandemy.cz